Voorontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Advies VLOR

De Vlor vindt het positief dat er werk wordt gemaakt van een meer heldere afstemming tussen de scholen en de centra, met een eenduidige definitie van leerlingenbegeleiding en vertrekkend vanuit het principe van een continuĆ¼m aan leerlingenbegeleiding in verschillende begeleidingsdomeinen, maar het kader voor de leerlingenbegeleiding moet nog op enkele onderdelen worden versterkt.

Advies voorontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs