Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsinspectie 2.0. Advies VLOR

De Vlor ziet positieve basisprincipes in het voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsinspectie 2.0. De nieuwe invulling van de opdrachten van de inspectie erkent de onderwijsinstellingen als de centrale actoren om een kwaliteitsbeleid uit te tekenen. De Vlor vraagt wel om deze basisprincipes consequent door te trekken in alle onderdelen van het voorontwerp.

Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsinspectie 2.0. Advies VLOR

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies