Voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen. Advies VLOR

Vanaf 1 september 2019 zal het hoger beroepsonderwijs nog enkel worden aangeboden door de hogescholen. De opleidingen krijgen er voortaan de naam graduaatsopleidingen. De Vlor hoopt dat de overheid initiatieven neemt om die graduaatsopleidingen in de markt te zetten zodat het hoger beroepsonderwijs kan uitgroeien tot een volwaardig onderwijsniveau.

Voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen. Advies VLOR

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Beleidsadvies