Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken

De Vlor heeft in het verleden al kritiek geuit op de strakke koppeling tussen beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties. De raad betreurt dan ook dat AHOVOKS beslist om geen onderwijskwalificatie voor de Se-n-Se Energietechnieken te ontwikkelen op basis van het ontbreken van een onderliggende beroepskwalificatie op niveau 4. Nochtans zijn zowel de arbeidsmarkt als de onderwijspartners vragende partij voor de opleiding.

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie Se-n-Se Energietechnieken

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies