Problematische afwezigheden in het lager onderwijs. Advies Vlor

Jaarlijks publiceert AGODI het rapport ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt’. Dit rapport vormde voor de Vlor de aanleiding om de thematiek van problematische afwezigheden in het lager onderwijs verder te verkennen aan de hand van een aantal toelichtingen. In het advies beschrijft de raad de opgedane inzichten en formuleert hij vijf aanbevelingen.

Problematische afwezigheden in het lager onderwijs. Advies VLOR

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website VLOR