Studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen. Advies Vlor

De Vlor heeft onderzocht of er gesleuteld kan worden aan het studiegeld voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen. Hij heeft de mogelijke alternatieven voor een tariefstructuur afgewogen door ze te toetsen aan volgende criteria: het stimuleren van doorstroom van studenten en het beperken van de afstudeertijd, geen concurrentie tussen opleidingen, een eenvoudig en transparant systeem en de verhouding tot de kost voor de instelling. Uit die analyse concludeert de Vlor dat het huidige systeem toch de best mogelijke tariefstructuur is.

Studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen. Advies VLOR

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies