Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Advies VLOR

De Vlor gaf advies over het voorontwerp van decreet met een aantal dringende maatregelen ten laste van de begroting 2017. De raad waardeert dat de Vlaamse Regering extra middelen ter beschikking stelt voor het onderwijs. Hij heeft wel fundamentele bedenkingen over de invulling en de verdere verankering van deze beleidsmaatregelen.

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen onderwijs. Advies VLOR

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies