Voorstellen van opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs. Advies Vlor

Advies van de Vlor over de voorstellen van opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Ambachtelijk erfgoed, Auto, Bedrijfsbeheer, Horeca, ICT Technieken en Slagerij

Voorstellen van opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs. Advies Vlor

Publicatiedatum
oktober 2018
Publicatietype
Beleidsadvies