Strategisch plan Geletterdheid 2017-2024. Advies VLOR

Advies over het strategisch plan geletterdheid. Het doel van dit plan is een daling van het aantal laaggeletterden.

Strategisch plan Geletterdheid 2017-2024. Advies VLOR

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies