Omgaan met menselijke resten bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen. Afwegingskader

Het rapport bevat richtlijnen, suggesties en overwegingen met als doel archeologen een denkkader te bieden bij het opgraven en documenteren van menselijke resten tijdens een opgraving. Het reikt de opgravers aanwijzingen aan om zo weinig mogelijk potentieel verwerfbare gegevens tijdens het bergen van menselijke resten verloren te laten gaan.

Omgaan met menselijke resten bij archeologisch onderzoek in Vlaanderen. Afwegingskader

Publicatiedatum
juli 2018
Publicatietype
Handleiding
Auteur(s)
Anton Ervynck
Reeks
Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed nr. 7