Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Het afwegingskader zoekt naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed, met oog voor het behoud van erfgoedwaarden, landschappelijke setting en agrarische context. Het is een instrument bij het verlenen van een advies voor elke stedenbouwkundige aanvraag van een landbouwer die werken wil uitvoeren aan of in zijn landbouwbedrijf in beschermd erfgoed.

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Publicatiedatum
juni 2016
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Brecht Vandekerckhove, Arnout De Waele, Jim Baeten en Dirk Van Heuven
Doelgroep
Landbouwers