Basiskennis bedrijfsbeheer. Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Vlaamse overheid

De syllabus helpt iedereen die een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, bij de voorbereiding op het examen basiskennis bedrijfsbeheer dat door de centrale examencommissie van de Vlaamse overheid wordt georganiseerd. Ze behandelt naast de reglementering over de ondernemersvaardigheden ook een aantal meer technische aspecten, specifiek met betrekking tot de oprichting en het beheer van een onderneming in al haar facetten (boekhouding, financieel, fiscaal, juridisch).

Basiskennis bedrijfsbeheer

Publicatiedatum
december 2014
Publicatietype
Educatief materiaal