Basisprincipes inschrijvingsrecht lager en secundair onderwijs. Conceptnota

De conceptnota bevat de basisprincipes voor het inschrijvingsrecht in het lagere en secundaire onderwijs.

Basisprincipes inschrijvingsrecht lager en secundair onderwijs. Conceptnota