Beheersovereenkomst 2016 - 2020. Tussen de Vlaamse Gemeenschap & VRT

Deze beheersovereenkomst heeft betrekking op de periode 2016-2020. In deze periode zal de VRT een aantal nieuwe uitdagingen aangaan om de maatschappelijke relevantie van haar publieke omroepopdracht te bestendigen en te verbeteren. De VRT zal werken binnen een aangepast financieel kader met minder publieke middelen. Ze zal daartoe, en met de ambitie een wendbare en toekomstgerichte publieke mediaorganisatie te zijn in 2020, een transformatie van haar werking doorvoeren. De VRT wil een sterke publieke omroep blijven voor iedereen die in de Vlaamse Gemeenschap leeft.

Beheersovereenkomst 2016 - 2020. Tussen de Vlaamse Gemeenschap & VRT

Publicatiedatum
september 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's