Beleidsnota 2014-2019. Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

De beleidsnota bevat de grote strategische beleidskeuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van de lokale besturen en de steden voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding