Beleidsnota 2014-2019. Gelijke Kansen

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Gelijke Kansen

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding