Beleidsnota 2014-2019. Jeugd

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Jeugd

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel