Beoordelingskader voor Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB). Deelrapport III: Struwelen

Het rapport is het derde deel in een reeks van tussentijdse rapporten over het beoordelingskader van regionaal belangrijke biotopen en andere natuurstreefbeelden. Het presenteert de fiches met het beoordelingskader voor de struwelen.

Beoordelingskader voor Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB). Deelrapport III: Struwelen

Publicatiedatum
december 2018
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Els De Bie, Kris Vandekerkhove, Arno Thomaes, Luc De Keersmaeker