Beslissing OVB/2016/38bis

Beslissing beroepsinstantie openbaarheid van bestuur OVB/2016/38bis - datum beslissing: 6 april 2018

Beslissing OVB/2016/38bis

Publicatiedatum
06 april 2018
Publicatietype
Beslissing Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur