Uitbreiding tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Advies SERV

Advies over besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project Schoolbank op de werkplek rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding

Uitbreiding tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Advies SERV

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Beleidsadvies