Bioveiligheid in onderwijsactiviteiten met biologische agentia : jong geleerd is oud gedaan. Thematische evaluatie van 20 onderwijsactiviteiten in Vlaanderen

In het kader van een preventief gezondheidsbeleid heeft de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid in 2014-2015 ingezet op Bioveiligheid in onderwijsactiviteiten met biologische agentia. Het doel van dit project was het identificeren en evalueren van het bestaande bioveiligheidsprogramma bij Vlaamse onderwijsinstellingen tijdens praktijklessen met biologische agentia waarvan een toelating in kader van de wetgeving ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en/of pathogenen gekend was. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van zowel de voorstudie (= verzamelde informatie over het bioveiligheidsprogramma aan de hand van een checklist) als de rondgang. Hiernaast bevat het rapport richtlijnen die toegepast dienen te worden tijdens praktijklessen met biologische agentia ter bescherming van de mens en het leefmilieu.

Bioveiligheid in onderwijsactiviteiten met biologische agentia : jong geleerd is oud gedaan

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Tanya Moens, Emilie Descamps, Nicolas Willemarck