Broedvogelmonitoring in de Telzones en monitoring van vegetatie en hydrologie binnen de ingerichte percelen ter compensatie van natuurwaarden in de Achterhaven van Zeebrugge. Resultaten 2017

Het eerste deel van dit rapport schetst een algemeen beeld van het aantal territoria in het studiegebied sinds 2006. In een tweede luik van dit rapport komt de monitoring van de vegetatie in de ingerichte percelen aan bod en in het derde luik van dit rapport wordt tenslotte de hydrologische monitoring in de ingerichte percelen in de verschillende Zoekzones besproken.

Broedvogelmonitoring in de Telzones en monitoring van vegetatie en hydrologie binnen de ingerichte percelen

Publicatiedatum
november 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Auteur(s)
H. Verstraete, M. Van De Walle, W. Courtens, N. Vanermen, J. De Bie, D. Verbelen