Cijferboek lokaal cultuurbeleid 2008-2010

In het cijferboek vindt u gegevens over het lokale cultuurbeleid. Op basis van een omvangrijke enquĂȘte bij de cultuurdiensten werden cijfers, getallen en aantallen verzameld. Dit levert heel wat kwantitatieve gegevens op in verband met het gemeentelijke cultuurbeleid, die waar mogelijk worden toegelicht en in verband worden gebracht met maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. Op deze manier wil het Cijferboek een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van een gemeentelijk cultuurbeleid. Een eerste deel heeft betrekking op de bestuurlijke organisatie van het gemeentelijk cultuurbeleid. In hoofdzaak komen hier die aspecten van het gemeentebestuur aan bod die betrekking hebben op de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden voor het lokaal cultuurbeleid, op de samenstelling van het managementteam en op verzelfstandigde of intergemeentelijke entiteiten op vlak van cultuur. Een tweede deel gaat dieper in op verschillende inhoudelijke aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid. Heeft de gemeente een cultuurbeleidsplan? Welke culturele projecten organiseert ze? Er wordt ook een blik geworpen op de gemeentelijke culturele infrastructuur, op de communicatie-instrumenten en op de samenwerking met andere beleidsdomeinen. Een volgende deel handelt over de werking van de gemeentelijke adviesraden. We komen hier ondermeer te weten welke adviesraden er bestaan, waarover zij advies uitbrengen en wie daarin zetelt. Het laatste deel tenslotte gaat in op het culturele verenigingsleven. Niet alleen aantal en soorten verenigingen worden in kaart gebracht, ook de ondersteuning van het culturele veld door de gemeente wordt geanalyseerd.

Cijferboek lokaal cultuurbeleid 2008-2010