Cinematografische coproductie. Advies SARC

Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herziening)

Cinematografische coproductie. Advies SARC

Publicatiedatum
februari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies