Commissie inzake Leerlingenrechten. Jaarverslag

De Commissie inzake Leerlingenrechten behandelt klachten tegen het niet-gerealiseerde inschrijven in een school en toetst voorstellen van aanmeldingsprocedures aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht. Het verslag bespreekt de werking van de commissie tijdens een werkingsjaar.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
januari 2017
Publicatietype
Jaarverslag