Voorontwerp van voorkeursbesluit complex project Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland. Advies MORA

Advies over het voorontwerp van voorkeursbesluit complex project Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland

Voorontwerp van voorkeursbesluit complex project Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners

Publicatiedatum
augustus 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's