Voorkeursbesluit van het complex project nautische toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge. Advies MORA

Advies over het voorontwerp van voorkeursbesluit van het complex project naut¡sche toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge

Complex project Zeebrugge. Advies MORA

Publicatiedatum
april 2018
Publicatietype
Beleidsadvies