Conceptnota aanvullende financiering. Advies SARC

Advies op eigen initiatief van de SARC over de conceptnota Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector

Conceptnota aanvullende financiering. Advies SARC

Publicatiedatum
oktober 2017
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website SARC