Conceptnota digitale meters. Advies SERV en Minaraad

Slimme meters zullen een belangrijke rol spelen in het energiesysteem van de toekomst. Ze hebben het voordeel dat ze consumenten actiever kunnen maken en de energievraag helpen sturen. Maar de kosten van slimme meters zijn aanzienlijk en de onzekerheden nog groot. De SERV en de Minaraad vragen daarom om de verdere uitrol van slimme meters goed voor te bereiden en te kaderen in een brede visie op het energiesysteem. De raden formuleren aandachtspunten voor de kostenbatenanalyse die de VREG voorbereidt.

Conceptnota digitale meters. Advies

Publicatiedatum
april 2017
Publicatietype
Beleidsadvies