Conceptnota voor een nieuwe regelgeving van de heer Bart Caron betreffende een bovenlokaal cultuurdecreet. Advies SARC

Advies over de conceptnota voor nieuwe regelgeving van de heer Bart Caron betreffende een bovenlokaal cultuurdecreet.

Conceptnota bovenlokaal cultuurdecreet Bart Caron. Advies SARC