Conferentie na de peiling. Biologie Secundair onderwijs, eerste graad A-stroom 24 oktober 2007 - Verslag en aanbevelingen

De brochure bevat de bevindingen van de conferentie van 24 oktober 2007. Die werd georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van de peiling van het vak Natuurwetenschappen - biologie in de eerste graad van het secundair onderwijs (A-stroom). De brochure bevat het verslag van de gesprekken tijdens de conferentie en de aanbevelingen van de drie externe deskundigen die speciaal voor deze gelegenheid werden aangesteld.

Conferentie na de peiling. Biologie Secundair onderwijs, eerste graad A-stroom 24 oktober 2007 - Verslag en aanbevelingen