Conferentie na de peiling Frans. Basisonderwijs - 21 oktober 2009. Verslag en aanbevelingen

De publicatie beschrijft de bevindingen van de conferentie van 21 oktober 2009 die werd georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van de peiling Frans in het basisonderwijs. De brochure bevat het verslag van de gesprekken tijdens de conferentie en de aanbevelingen van de drie externe deskundigen die speciaal voor deze gelegenheid werden aangesteld.

Conferentie na de peiling Frans. Basisonderwijs - 21 oktober 2009