chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Conferentie na de peiling Nederlands. Nederlands in de 3de graad ASO-KSO-TSO van het secundair onderwijs

  De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks peilingen in het leerplichtonderwijs. De peilingen onderzoeken in welke mate scholen erin slagen om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen te realiseren bij hun leerlingen. Er wordt ook nagegaan of scholen hierin sterk van elkaar verschillen. Dat levert belangrijke beleidsinformatie op voor zowel de scholen als de overheid. Na de bekendmaking van de resultaten van een peiling wordt er een open conferentie georganiseerd. In februari 2012 vond een conferentie plaats naar aanleiding van de peiling Nederlands in de derde graad aso, kso en tso van het secundair onderwijs (2010). Het bso ontbreekt in deze peiling omdat de eindtermen daar sterk verschillen van de aso-kso-tso-eindtermen. De brochure bevat de voorstelling van de conferentie en de beleidsaanbevelingen voor het onderwijsveld.

  Conferentie na de peiling Nederlands