Conferentie na de peiling Wereldoriëntatie domein natuur. Basisonderwijs 17 oktober 2007. Verslag en aanbevelingen

De brochure bevat de bevindingen van de conferentie van 17 oktober 2007. Die werd georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van de peiling van het domein natuur binnen het leergebied wereldoriëntatie in het basisonderwijs. De brochure omvat het verslag van de gesprekken tijdens de conferentie en de aanbevelingen van de drie externe deskundigen die speciaal voor deze gelegenheid werden aangesteld.

Conferentie na de peiling Wereldoriëntatie domein natuur. Basisonderwijs 17 oktober 2007. Verslag en aanbevelingen