chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs

  De Vlaamse overheid organiseert jaarlijks peilingen in het leerplichtonderwijs. De peilingen onderzoeken in welke mate scholen erin slagen om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen te realiseren bij hun leerlingen. Er wordt ook nagegaan of scholen hierin sterk van elkaar verschillen. Dat levert belangrijke beleidsinformatie op voor zowel de scholen als de overheid. Na de bekendmaking van de resultaten van een peiling wordt er een open conferentie georganiseerd. In mei 2012 vond zo’n conferentie plaats naar aanleiding van de peilingsresultaten wereldoriëntatie in het basisonderwijs. In die peiling werden de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik getoetst. De brochure bevat een syntheseverslag van de discussies op de conferentie en een lijst met beleidsaanbevelingen voor de verschillende onderwijsniveaus.

  Conferentie na de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in het basisonderwijs