Conferentie na de peilingen wiskunde: het verschil in wiskunde. Verslag en aanbevelingen

Op 2 maart 2011 organiseerde de overheid een open conferentie over de peilingen wiskunde in het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs (A- en B-stroom). De publicatie bevat een kort overzicht van de peilingsresultaten en een verslag van de gesprekken tijdens de conferentie. Op basis van alle suggesties en overleg met verschillende onderwijspartners werden er aanbevelingen geformuleerd voor alle actoren. Die aanbevelingen zijn in het laatste deel van de publicatie opgenomen.

Conferentie na de peilingen wiskunde: het verschil in wiskunde. Verslag en aanbevelingen