Creative Europe in Belgium. Inspiring Culture Projects 2014 - 2016

The brochure offers an insight in European cooperation initiatives with participation from Belgian cultural and creative organisations, supported by the Creative Europe Culture Programme. / De brochure biedt een inzage in Europese samenwerkingsinitiatieven waaraan Belgische culturele en creatieve organisaties deelnemen, met de steun van het Creative Europe Culture Programma.

Brochure Creative Europe in Belgium. Inspiring Culture Projects 2014 - 2016 (NL)

Publicatiedatum
september 2017
Publicatietype
Rapport