Dag, vlinders in de berm! Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, taluds en restgronden

Ecologisch bermbeheer krijgt veel aandacht van de beheerders van bermen, taluds en restgronden langs de vele wegen, kanalen en spoorwegen in Vlaanderen. Dieren stellen daarbij vaak gedeeltelijk andere eisen dan de flora. De brochure legt de nadruk op de dagvlinder en geeft aan de bermbeheerder concrete en praktische inrichtings- en beheertips voor een vlindervriendelijke berminrichting.

Dag, vlinders in de berm! Vlindervriendelijke inrichting en beheer van bermen, taluds en restgronden

Publicatiedatum
april 2008
Publicatietype
Brochure