De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017

Het rapport geeft een jaarlijks overzicht van de biolandbouw in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.

De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017.pdf

Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Rapport