Erkenning van verworven competenties (EVC) en kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten. Advies Vlor

Advies van de Vlor over de voorontwerpen van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC) en het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader. Met een aanbod van opleiding, vorming en EVC-trajecten wil de Vlaamse Regering burgers de kans geven om arbeidsmarktgerichte competenties te verwerven met het oog op tewerkstelling. De Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) wordt hiervoor als een belangrijk instrument gezien.

De erkenning van verworven competenties (EVC) en kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende

Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Meer informatie
website Vlor