De financiering van jonge ondernemingen in Vlaanderen 2019

Het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE 2.0) voerde een tweede onderzoek uit naar de financiering van jonge ondernemingen. Een online-enquĂȘte werd uitgestuurd naar een representatieve steekproef van 3414 jonge bedrijven, opgestart tussen 2014 en 2017. Het rapport presenteert de resultaten.

De financiering van jonge ondernemingen in Vlaanderen

Publicatiedatum
maart 2019
Publicatietype
Rapport
Auteur(s)
Petra Andries, Laurence Rijssegem, Jolien Roelandt