De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs - OBPWO 06.03

In Vlaanderen maakt de overdracht van publieke middelen naar het onderwijs iets meer dan vijf procent uit van het totale Vlaamse inkomen. Van alle onderwijsniveaus liggen de investeringen per student het hoogste in het hoger onderwijs. Ook al is men (intuïtief) overtuigd van de rendabiliteit van die investeringen in de kennissamenleving, dan nog rijzen er vragen. Het Hoger Instituut van de Arbeid (K.U.Leuven) kreeg de opdracht om het rendement van de onderwijsinvesteringen te onderzoeken. De resultaten geven een antwoord op een aantal fundamentele vragen: Is de private opbrengstvoet voldoende hoog om jongeren aan te moedigen om maximaal te investeren in hoger onderwijs? In welke mate wegen de fiscale en parafiscale terugverdieneffecten voor de overheid op tegen de publieke investeringen in hoger onderwijs? Zijn de baten voor de samenleving even groot of groter dan de individuele baten? Het antwoord op deze vragen is belangrijk om te oordelen of de grote investeringen van de gemeenschap in het hoger onderwijs verantwoord zijn. Daarnaast wordt met de antwoorden ook inzicht verkregen in de balans tussen private en publieke investeringen, en wordt de vraag beantwoord in welke mate een financiële bijdrage van het individu gerechtvaardigd is.

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs - OBPWO 06.03