De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Een beknopt overzicht van de reglementeringen 2017

De brochure geeft nuttige informatie over het verkeer op de Vlaamse waterwegen en is bestemd voor individuele pleziervaarders en pleziervaartrederijen. Ze bevat onder andere een kaartje met de bevoegdheden per waterweg en de openingstijden van de bruggen en sluizen

De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen 2017

Publicatiedatum
mei 2017
Publicatietype
Brochure