De Vlaamse conjunctuur in november 2013

Er zijn prille tekenen van een herstel van de wereldwijde conjunctuur. Het vertrouwen van producenten en consumenten neemt stilaan toe. Dat betekent niet dat alle problemen van de baan zijn. Voornamelijk in een aantal perifere eurolanden blijft de gezondheid van het financiële systeem en/of de overheidsfinanciën precair. Intussen loopt in de nasleep van de crisis de werkloosheid in de eurozone verder op, wat een domper zet op de consumentenbestedingen. De globale conjunctuurcurve in Vlaanderen doet het eveneens beter, en dat laat zich merken in alle hoofdsectoren. Pijnpunten blijven het hoge aantal faillissementen en de evolutie van de werkloosheidsgraad.

De Vlaamse conjunctuur in november 2013

Frequentie
Halfjaarlijks
Publicatiedatum
december 2013
Publicatietype
Statistieken
Auteur(s)
Thierry Vergeynst, Dirk Festraets, Myriam Vanweddingen
Reeks
SVR - Webartikel, 2013/8