De Vlaamse handels- en investeringsstrategie. Strategienota

De strategienota over het Gemeenschappelijk Handels- en investeringsbeleid identificeert de Vlaamse belangen, beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten. Zij wil dienen als een referentiedocument dat de Vlaamse krijtlijnen, accenten en prioriteiten vastlegt wanneer de Europese Commissie voor de (voorlopig) 28 Europese lidstaten handels- en investeringsverdragen onderhandelt. De nota geeft ook de Vlaamse visie weer op de toekomst van de investeringsakkoorden waarover de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie onderhandelt.

De Vlaamse handels- en investeringsstrategie. Strategienota