De Vlaamse landbouwconjunctuurindex. Resultaten enquête 2018 voorjaar

De zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Het rapport bevat de resultaten van de enquête die in het voorjaar 2018 bij een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) werd gehouden.

De Vlaamse landbouwconjunctuurindex. Resultaten enquête 2018 voorjaar

Publicatiedatum
mei 2018
Publicatietype
Rapport