De Vlaamse zuivelbarometer – februari 2019

De Vlaamse zuivelbarometer geeft de resultaten weer van de Vlaamse melkveehouderij van 2008 tot het laatste kwartaal van 2018 op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het rapport draagt bij tot een goed inzicht in de marktsituatie.

De Vlaamse zuivelbarometer – februari 2019

Publicatiedatum
februari 2019
Publicatietype
Rapport