De Vlaamse zuivelbarometer - juni 2018

De Vlaamse zuivelbarometer geeft de resultaten weer van de Vlaamse melkveehouderij van 2008 tot het eerste kwartaal van 2018 op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het rapport draagt bij tot een goed inzicht in de marktsituatie.

De Vlaamse zuivelbarometer - juni 2018

Frequentie
Driemaandelijks
Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Rapport