De Vlaamse zuivelbarometer - september 2018

De Vlaamse zuivelbarometer geeft de resultaten weer van de Vlaamse melkveehouderij van 2008 tot het tweede kwartaal van 2018 op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het rapport draagt bij tot een goed inzicht in de marktsituatie.

De Vlaamse zuivelbarometer - september 2018

Frequentie
Driemaandelijks
Publicatiedatum
september 2018
Publicatietype
Rapport