Decreet begeleidend comité personeelsgegevens VIA. Advies SERV

Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van het begeleidend comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren

Decreet begeleidend comité personeelsgegevens VIA. Advies SERV

Publicatiedatum
december 2018
Publicatietype
Beleidsadvies